De werkwijze van
WSc Video Productions

Voor het vervaardigen van een videoproductie hanteren wij de volgende werkwijze:
 

Eerste contact:
Vrijblijvend bespreken wij met u de mogelijkheden om een presentatie te vervaardigen die beantwoordt aan uw doelstelling. In overleg wordt een globale prijsindicatie gegeven.
 

Offerte:
Aan de hand van uw gegevens en het eerste contact wordt een kostenbegroting gemaakt. Het genoemde eindbedrag is bindend waardoor u als opdrachtgever precies weet waar u aan toe bent.
 

Definitief draaiboek:
Na uw opdracht wordt het scenario/draaiboek samen met u gemaakt, waarin de beelden nauwkeurig worden omschreven en de tekst verder wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt het draaiboek met u besproken en eventuele wijzigingen aangebracht.

 

AA Webdesign